top of page

Standarti

LVS 1051:2021 sērija

Ja pasūtītājam ir nepieciešams rezultāts (tīrība), nevis uzkopšanas process, tad kāpēc vairumā gadījumu rezultāts nav noteikts? Tādēļ, ka rezultātu ne tikai jāspēj viennozīmīgi noteikt, bet ir jābūt arī veidam kā tā sasniegšanas pakāpi nepārprotami pārbaudīt. Lai to paveiktu, vajadzīga sistēma uzkopšanas kvalitātes noteikšanai un sistēma tās pārbaudīšanai. Pasūtītājam, kura pamatdarbība nav uzkopšanas jomā kas vēlas tikai kvalitatīvu uzkopšanu, nav racionāli ieguldīt apjomīgus resursus uzkopšanas nozares sistēmu izstrādē. Tādējādi praksē līdz šim uzkopšanas rezultāta definēšana Latvijā visbiežāk izpaliek. Diemžēl nenosakot vajadzīgo uzkopšanas rezultātu, nav tīrības pakāpi raksturojošu kvalitātes kritēriju. Tas grauj pamatu, uz kura tiek veidota pasūtītāja un uzkopšanas firmas vai apkopēja sadarbība.

 


Lai kvalitātes noteikšanu un pārbaudi padarītu iespējamu, Ziemeļvalstīs tika izstrādāts īpašs uzkopšanas kvalitātes standarts, INSTA 800, kurš ir balstīts uz Eiropas standarta EN 13549:2001 noteiktajiem vispārīgajiem principiem. Tā sagatavošanā iesaistījās ārpakalpojumu sniedzēji, publiskie un privātie nekustamo īpašumu valdītāji, darba devēju organizācijas, pētniecības institūcijas un arodbiedrības. Standarta pirmā versija stājās spēkā 2000. gadā. Standarts vai tā adaptācija bija spēkā Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Igaunijā.

 

Sadarbojoties profesionālās uzkopšanas ārpakalpojumu sniedzējiem, pasūtītājiem, piegādātājiem un nozari pārstāvošajai darba devēju organizācijai, INSTA 800 standarts pirmo reizi tika tulkots latviešu valodā 2017. gadā un kļuva pieejams lietotājiem kā Latvijas nacionālais standarts LVS 1051:2017 „Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai”.

 

2021. gadā  šo standartu aizstāja latviešu valodā tulkotā un apstiprinātā nacionālā standartu sērija LVS 1051:2021, kura ietver divas daļas. LVS 1051-1:2021 apraksta uzkopšanas kvalitātes noteikšanas un uzkopšanas kvalitātes vērtēšanas sistēmu un LVS 1051-2:2021 sniegtas prasības uzņēmumu un personu sertifikācijai, pielietojot LVS 1051-1:2021.

 

LVS 1051:2021 sērijas standartus ērti iespējams iegādāties SIA "Latvijas standarts" tīmekļa vietnē (saite uz vietni).

 

Informatīvs materiāls par LVS 1051-1:2021

 

LVS 1051-1:2021 pielietojuma piemērs

 

VADLĪNIJAS IEPIRKUMIEM ATBILSTOŠI LVS 1051-1:2021 STANDARTAM

bottom of page