top of page

Iepirkumu atbalsts

LPUAA sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un nozares ārvalstu ekspertiem ir izstrādājusi  vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem. Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem uzkopšanas iepirkumu plānošanā, piegādātājiem izvirzāmo kvalifikācijas prasību noteikšanā, iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas izstrādē, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanā un nozīmīgu, uzkopšanai specifisku mehānismu ietveršanai pakalpojumu līgumā.

VADLĪNIJAS IEPIRKUMIEM

Vadlīnijas ir pielietojamas un ievērojamas visos  iepirkumos, tostarp tajos, kur telpu uzkopšanas kvalitātes prasības ir noteiktas un to kontrole tiek veikta saskaņā ar Latvijas nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu LVS 1051-1:2021. Vadlīnijas ir pieejamas IUB tīmekļa vietnē kā arī zemāk sniegtajās saitēs LPUAA tīmekļa vietnē.

 

Vadlīnijas
Vadlīniju finanšu pielikumi 

UZKOPŠANAS DARBA LAIKA PATĒRIŅŠ

Šajā sadaļā ir pieejami LPUAA sagatavotie uzkopšanas darba laika normatīvi, kas kalpo kā uzziņas materiāls uzkopšanā iesaistītajām pusēm. Piezīme: darba laika normatīvi nav veidoti atbilstoši LVS 1051 vai INSTA 800 standartiem.

Uzkopšanas normatīvi(atjaunots 12.01.2016)

Specifikācija - pamata līmenis

Specifikācija - vidējais līmenis

Specifikācija - augstākais līmenis

AICINĀM IEPIRKUMA VADLĪNIJU UN PĀRĒJO VIETNĒ IEVIETOTO MATERIĀLU LIETOTĀJUS AKTĪVI SNIEGT KOMENTĀRUS, LAI LPUAA VARĒTU VEIKT AR IUB SASKAŅOTUS UZLABOJUMUS UN PAPILDINĀJUMUS!

bottom of page