top of page

Partneri

Iepirkumu uzraudzības birojs

Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) LPUAA samazina pasūtītāju laika patēriņu uzkopšanas un apsaimniekošanas iepirkumu veikšanai un aizsargā pasūtītāju un pakalpojumu sniedzēju intereses. IUB un LPUAA tīmekļa vietnēs ir publicētas iepirkumu vadlīnijas, kā arī cita noderīga dokumentācija. Lietotājiem ir pieejamas ar IUB saskaņotās dokumentu gala versijas, tādējādi lielā mērā novēršot pasūtītāja risku pārkāpt tiesību aktu prasības iepirkumu jomā.

Valsts darba inspekcija

2010. gada martā VDI un LPUAA parakstīja sadarbības līgumu, kura viens no galvenajiem mērķiem ir negodīgas konkurences ietekmes samazināšana nozarē. Līgums paredz VDI un LPUAA informācijas apmaiņu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmumos. Tāpat VDI apņemas sniegt konsultācijas par problēmjautājumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībās, ar kuriem sastopas nozares uzņēmumi.

Valsts ieņēmumu dienests

2010.gada decembrī VID un LPUAA parakstīja sadarbības vienošanos, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un veicinātu godīgu konkurenci profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozarē.

Latvijas Darba devēju konfederācija

LPUAA ir LDDK biedrs kopš 2009. gada. LDDK ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā, kuras biedri nodarbina 43% Latvijas darbinieku un ir sociāli-ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

EuroFM

Kopš 2015. gada oktobra LPUAA kā nocionālā apsaimniekošanas asociācija ir Eiropas apsaimniekošanas tīkla (EuroFM) biedrs. EuroFM ir Eiropas apsaimniekošanas sadarbības organizācija, kura apvieno izglītības, pētniecības iestādes, apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējus un nacionālās apsaimniekošanas asociācijas. EuroFM mērķis ir attīstīt apsaimniekošanu Eiropā, palīdzēt biedriem sniegt pievienoto vērtību, izplatīt zināšanas un informāciju un veicināt tīklošanās iespējas ar mērķi dalīties labākajā praksē.

bottom of page