top of page

Par asociāciju

Biedrība „Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija” (LPUAA) ir darba devēju, ražotāju, piegādātāju, pētniecības iestāžu un profesionāļu apvienība, kas darbojas profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas jomā.

 

Asociācija dibināta 2009. gadā. Tās biedriem ir saistošs LPUAA ētikas kodekss. Asociācijas pamatmērķis ir ar pragmatisku pieeju risināt apsaimniekošanas un uzkopšanas nozaru uzņēmumu kopīgās problēmas, izmantojot asociācijas kā sabiedriski politiskās varas instrumenta un sadarbības formas priekšrocības.


Apsaimniekošanas un uzkopšanas nozare ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai. Apvienojot vadošos un progresīvākos nozares uzņēmumus un vienojoties par profesijas standartu ievērošanu, kopīgiem spēkiem mēs radam labvēlīgus apstākļus godprātīgu uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu darbībai un attīstībai, kā arī pamatu godīgai konkurencei tirgū un nozares prestiža celšanai.

 

LPUAA ir plašs sadarbības partneru loks Latvijā – tā sadarbojas ar citām biedrībām, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts darba inspekciju, ilgstoša sadarbība izveidojusies ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Biedrība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedre. LPUAA ir vienīgā profesionālās uzkopšanas nevalstiskā organizācija Baltijas valstīs, tā pārstāv nozares intereses Eiropas apsaimniekošanas organizāciju tīklā EuroFM.


Latvijas profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas tirgus dalībnieki ir aicināti pievienoties LPUAA, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu efektīvāk nodrošināt nozares izaugsmei nepieciešamos priekšnosacījumus.

bottom of page