top of page

Logotipa lietošana

Biedrības “Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija” biedrs drīkst lietot LPUAA logotipu, kas ir atbilstošs apstiprinātajam paraugam un to raksturojošajiem poligrāfiskajiem parametriem.

Tikai LPUAA biedri drīkst lietot LPUAA logotipu.

LPUAA logotipu drīkst lietot uz biedra veidlapām, aploksnēm, vizītkartēm un reklāmmateriāliem. LPUAA logotipu nedrīkst lietot veidā, kas varētu radīt pieņēmumu, ka tā ir pakalpojumu sertifikācijas zīme. LPUAA logotipam jābūt atbilstošos izmēros un krāsās. LPUAA logotipa aprakstu var saņemt no LPUAA. LPUAA logotips nedrīkst būt lielāks par paša LPUAA biedra logotipu, tam jābūt attēlotam pilnībā.

 

Visos jautājumos par logotipa lietošanu jākonsultējas ar LPUAA.

LPUAA_logo_positive.jpg

Logotips pozitīvā attēlojumā

LPUAA_logo_negative.jpg

Logotips negatīvā attēlojumā

LPUAA_logo-krasas.jpg

Logotipa krāsu kodi

bottom of page