top of page

LPUAA: Valsts ik gadu zaudē vairāk nekā 3,2 miljonus latu

23.07.2013

LPUAA kopā ar ekspertiem aprēķinājusi, ka nelegālā nodarbinātība profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas jomā ik gadu valstij liedz saņemt nodokļos vairāk nekā 3,2 miljonus latu.

LPUAA aktīvi iestājas pret „pelēko tirgu” un rosina nozares dalībniekus realizēt godīgu un atklātu komercdarbību. Kopš š.g. maija valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda Kristaps Drone, SIA Cleanhouse valdes loceklis, kurš turpina aktīvi risināt nozares problēmjautājumus.

„LPUAA aktuālākie mērķi tuvākajiem gadiem neapšaubāmi ir ēnu ekonomikas apkarošana, nozares prestiža celšana un izaugsmes veicināšana. Diemžēl šobrīd nelegālās nodarbinātības rezultātā nozarē valsts nesaņem vairākus miljonus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās (VSAOI), nerunājot par citiem nenomaksātiem nodokļiem,” uzsver K. Drone. „Nelegālā nodarbinātība nozarē ir akūta problēma, kas rada negodīgā ceļā iegūtas konkurences priekšrocības, kropļo tirgu un grauj arī nozares reputāciju. Lai tā nebūtu cīņa ar vējdzirnavām, mēs vēl aktīvāk iesaistīsim savā darbībā valsts institūcijas, tajā skaitā, Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Valsts darba inspekciju (VDI), kā arī vairāk darbosimies izglītošanas jomā un aicināsim mūsu nozares klientus izsvērt, ar ko un ar kādiem nosacījumiem sadarboties.”

„Mūsu nozares uzņēmumiem, kas, iespējams, nedarbojas likumdošanas ietvaros, darba devēja nomaksātais VSAOI pret apgrozījumu varētu būt robežās no 0,7% - 1%, lai gan vidēji šim rādītājam būtu jābūt 11% - 14% apjomā. Tāpēc LPUAA potenciālie biedri kritiski tiek vērtēti tieši nodokļu nomaksas kontekstā,” stāsta K. Drone, papildinot, ka „nelegālo nodarbinātību veicina salīdzinoši augstais bezdarba līmenis, arī - darba specifika, jo 70 līdz 80% no pakalpojuma cenas veido tieši darba algas. Taču ētisku, ekonomisku, drošības un veselības apsvērumu dēļ nav pieļaujama situācija, ka Latvijā, piemēram, sabiedriskās ēkas un teritorijas apkalpo cilvēki, kuri spiesti strādāt bez tiesiskām darba attiecībām. Tāpēc būtiski ir šo jautājumu risināt kompleksi un iesaistīt visas iespējamās puses.”

Lai mazinātu ēnu ekonomiku un veidotu godīgu konkurenci, LPUAA arī līdz šim īstenojis vairākas stratēģiski nozīmīgas iniciatīvas. Izveidots lauzto līgumu reģistrs, noslēgts sadarbības līgums ar VDI, jau 2010.gada decembrī noslēgta vienošanās ar VID par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē, sagatavoti metodiskie materiāli iepirkumu organizēšanai un piedāvātas konsultācijas publisko iepirkumu veicējiem.

VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Ināra Pētersone: „Valsts ieņēmumu dienests vienmēr ir atvērts sadarbībai, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un kopīgi ar godprātīgajiem nodokļu maksātājiem mazinātu ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi. LPUAA bija viena no pirmajām nozaru asociācijām, ar kuru mēs noslēdzām vienošanos par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē un veiksmīgi sadarbojamies joprojām, lai sasniegtu kopīgo mērķi – veicinātu godīgu komercdarbības vidi konkrētās asociācijas pārstāvētajā nozarē.

bottom of page