top of page

LPUAA turpina sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu

19.03.2020

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un  LPUAA valdes priekšsēdētājs Kristaps Drone 2020. gada 19. martā elektroniski parakstīja jaunu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēja starp pusēm 2010. gada

2. decembrī noslēgtā vienošanās par sadarbību.

 

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

 

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

bottom of page