top of page

PUBLICĒTAS JAUNĀS TELPU UN TERITORIJU UZKOPŠANAS IEPIRKUMU VADLĪNIJAS

26.04.2024 

LPUAA sadarbībā ar nozares ārvalstu ekspertiem un Iepirkumu uzraudzības biroju ir sagatavojusi Telpu un teritoriju iepirkuma uzkopšanas vadlīniju jaunu, būtiski pilnveidotu versiju. 

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem uzkopšanas iepirkumu plānošanā, piegādātājiem izvirzāmo kvalifikācijas prasību noteikšanā, iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas izstrādē, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanā un nozīmīgu, uzkopšanai specifisku mehānismu ietveršanai pakalpojumu līgumā.

Jaunā vadlīniju versija ir universāla un ir piemērojama:

  • pielietojot Latvijas nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu LVS 1051-1:2021 (INSTA 800);

  • nepielietojot standartu LVS 1051-1:2021 (INSTA 800).


Vadlīnijas pieejamas IUB un LPUAA tīmekļa vietnēs
 

bottom of page