top of page

Par valstī noteiktās minimālās algas pieaugumu 2015. gadā

02.12.2014

Ministru kabineta (MK) sēdē 2014. gada 10. novembrī valdība atbalstīja lēmumu no 2015. gada 1. janvāra palielināt minimālo algu no esošajiem 320 eiro līdz 360 eiro mēnesī, tādējādi risinot valdības deklarācijā noteikto mērķi mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā. LPUAA kā nozari pārstāvošai darba devēju organizācija konceptuāli atbalsta minimālās algas pieaugumu taču šo izmaiņu blakus efekts var būt legāli strādājošo uzkopšanas uzņēmumu biznesa sagraušana.

Uzkopšanas nozarē līdz 80% izmaksu veido personāla atalgojums un ar to saistītie nodokļi. Šobrīd valstī ir aptuveni 20 tūkstoši uzkopēju un 9 tūkstoši sētnieku. Praktiski visi uzkopēji profesionālās uzkopšanas uzņēmumos saņem minimālo algu, ko nosaka augstais konkurences līmenis tirgū. Jau noslēgtajos līgumos par uzkopšanas pakalpojumiem 2015. un turpmākajos gados noteiktā summa ir balstīta uz pašreizējās minimālās algas apmēru, kā arī uzņēmējiem pieejamajām prognozēm par minimālās algas pieaugumu valstī. Nozīmīgi klienti ir valsts un pašvaldību organizācijas, ar kurām noslēgtajos, pasūtītāja noteiktajos līgumos ir ilgtermiņā fiksēta līguma summa, bet nav paredzēta šīs summas palielināšanas kārtība gadījumos, ja no pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ (kurus nav iespējams prognozēt), būtiski pieaug izmaksas. Nozarē aktuāla problēma ir nelegālā nodarbinātība un izvairīšanās no personāla nodokļu nomaksas. Jau šobrīd faktiskā rentabilitāte nozarē legāli strādājošajiem uzņēmumiem ir tuva nullei. Minimālās algas negaidīti straujais pieaugums par 40 eiro (jeb 12.50%) apdraud legāli strādājošo nozares uzņēmumu eksistenci, savukārt ēnu ekonomikas uzņēmumus būtiski neietekmēs.

Nozares uzņēmumi, prognozējot minimālās algas pieaugumu cenu kalkulācijās varēja vadīties no Labklājības ministrijas un trīspusējās sadarbības padomes lēmuma, kurš paredzēja ar 2015. gada 1. janvāri palielināt minimālo algu par 10 eiro, līdz 330 eiro. Pieaugums par 40 eiro 4 reizes pārsniedz Labklājības ministrijas ziņojumā piedāvāto apjomu. Legāli strādājošajiem nozares uzņēmumiem tas radīs nepanesamus zaudējumus.

Lūdzam vēl 2014. gadā rast risinājumu šai problēmai uzkopšanas nozarē, atrodot iespējas, atbilstoši minimālās algas pieauguma radītajām papildus izmaksām, palielināt jau ilgtermiņā noslēgto publisko iepirkumu līgumu summas vai rast citu piemērotāku risinājumu. Aicinām ar 2015. gada 1. janvāri valsts un pašvaldību jau esoši noslēgtajos uzkopšanas līgumos paredzēt līgumsummas pieaugumu par 10% (12.5% minimālās algas pieaugums*80%darbaspēka izmaksu īpatsvars=10% pieaugums).

LPUAA pauž bažas, ka nerodot risinājumu, nozarē būtiski pieaugs ēnu ekonomikas īpatsvars, pret kuru šobrīd notiek aktīva cīņa.

bottom of page