top of page

EuroFM biedru sanāksme un APFM 2018 konference Lisabonā

30.10.2018

2018. gada 17.-19. oktobrī LPUAA pārstāvis Lisabonā piedalījās EuroFM biedru kopsapulcē, apsaimniekošanas praktiķu tīkla grupas darbā. Praktiķu tīkla grupas (Practice network group) sanāksmē dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākās valstīs, to vidū arī Bulgārijā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem par apsaimniekošanas nozari, esošo situāciju tajā, grūtībām, iespējam un attīstības perspektīvām. Tika diskutēts par pārrobežu apsaimniekošanas tirgus pētījumu iespējamību un nepieciešamību, kā arī reģionālajām atšķirībām apsaimniekošanas jomā Eiropā. EuroFM biedriem tika organizēts ideju veidošanas pasākums, kurā tika radīti un attīstīti īstermiņa un vidēja termiņa uzdevumi EuroFM darbam. EuroFM biedru kopsapulcē tika apstiprināta jauna valdes struktūra un sastāvs, kā arī izskatīti un apstiprināti darbības mērķi un uzdevumi. Nozīmīga loma plānos ir LOOF projektam, kas ir platforma un atbalsts globālas apsaimniekošanā iesaistīto pušu un indivīdu kopienas izveidei tīmeklī.
 
Papildus sanāksmes programmai EuroFM biedriem Lisabonā tika nodrošināta iespēja piedalīties arī Portugāles apsaimniekošanas asociācijas (APFM) organizētajā 12. gadskārtējā starptautiskajā apsaimniekotāju konferencē. Tās pamattēma šogad bija „Kā mūsu vajadzības veido būvētās vides nākotni”, apskatot dziļāk daudzas aktuālas tendences. Tostarp tika diskutēts, kā apsaimniekotājiem ņemt vērā izaicinošo darbinieku daudzveidību – jānodrošina vispiemērotākie apstākļi efektīvam darbam, taču prasības pret darba vidi ir atšķirīgas, piemēram, vecāka un jaunāka gadagājuma cilvēkiem, kuri strādā kopā.

bottom of page