top of page

Uzkopēju izglītošana un uzkopšanas kvalitātes standartizācija Igaunijā

05.05.2014

2014. gada 2. maijā LPUAA pārstāvji Tallinā tikās ar Baltijas vadošās uzkopšanas konsultāciju un apmācības kompānijas „Puhastus Ekspert” darbiniekiem, kā arī apmeklēja Igaunijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku un uzturētāju asociāciju (Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit). Samērā saspringtās darba programmas ietvaros LPUAA radās iespēja iepazīt kaimiņvalstī izveidoto izglītības sistēmu uzkopšanas nozarē, novērot eksaminācijas procesu, diskutēt par kvalitātes standartizāciju un citiem jautājumiem. Iegūto pieredzi LPUAA izmanto asociācijas izvirzīto aktuālāko problēmu risināšanai Latvijā.

 

Igaunijā valsts līmenī ir noteikti 3 profesionālie standarti: apkopējiem, pirmā līmeņa un otrā līmeņa vadītājiem. Valstī tiek piedāvātas šiem profesiju standartiem atbilstošas izglītības programmas. Pārliecinošs ir arī eksaminācijas process, kuru LPUAA pārstāvjiem radās iespēja novērot. Sākotnēji apkopēji aizpilda rakstisku testu, kurā ir vairāk nekā 60 jautājumi. Tad seko mutiskās pārrunas. Noslēdzošā ir praktiskā daļa, kurā katra apkopēja saņem darba uzdevumu, kuru var izpildīt aptuveni 5-10 minūtēs. Ierobežotā laikā tai ir noliktavā jāizvēlas pareizie līdzekļi un inventārs. Veicot darba uzdevumu, apkopēju novēro un atbilstoši noteiktiem kritērijiem vērtē 2 eksaminatori. Jāatzīmē, ka apkopēji un to vadītāji saņem valstiski atzītus izglītību apliecinošus dokumentus. Informācija par darbinieka iegūto kvalifikāciju, sertifikātu derīguma termiņu ir pieejama Igaunijas kvalifikācijas aģentūras mājas lapā ne vien par apkopējiem, pirmā un otrā līmeņa uzkopšanas darbu vadītājiem, bet arī par citu profesiju darbiniekiem. Kā informēja igauņu kolēģi, šobrīd kaimiņvalstī apkopējus apmāca viena privātā un viena valsts izglītības iestāde.

Uzkopēju izglītības programmas eksāmena praktiskā daļa, Tallina, 02.05.14

 

Vērā ņemama ir arī Igaunijas pieredze uzkopšanas kvalitātes novērtēšanā. Igaunijā nacionālā standarta līmenī ir pieņemts Skandināvu INSTA 800 standarts „Uzkopšanas kvalitāte – uzkopšanas kvalitātes noteikšanas un novērtēšanas sistēma”. Tas tiek aizvien plašāk izmantots, lai līgumos precīzi noteiktu vajadzīgo uzkopšanas kvalitātes līmeni. Standarts ir izstrādāts Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas uzkopšanas uzņēmumu, privāto un publisko īpašumu saimnieku, darba devēju organizāciju, zinātnisko institūciju un arodbiedrību kopdarbā. Standarts nodrošina iespēju viennozīmīgi dokumentēt uzkopšanas kvalitātes līmeni un iespēju objektīvi veikt uzkopšanas paškontroli un ārējos auditus.

bottom of page