top of page

KAS JĀŅEM VĒRĀ,
PASŪTOT SPECIĀLOS UZKOPŠANAS DARBUS?

10.06.2024

Speciālais uzkopšanas darbs ir virsmas vienreizēja rūpīga tīrīšana un, ja nepieciešams, tās apstrāde ar aizsarglīdzekli. Šos darbus veic specializēti darbinieki vai to komandas,  pielietojot īpašas iekārtas, aprīkojumu, inventāru un līdzekļus.


Speciālo darbu iegāde ir aktuāla praktiski visās organizācijās. Tas ir tādēļ, ka speciālos darbus gandrīz vienmēr iegādājas no ārpakalpojumu sniedzējiem. Iemesls ir vienkāršs – katram atsevišķam pasūtītājam nav ekonomiski izdevīgi iegādāties specifiskas, konkrētam darbam paredzētas iekārtas, nodrošināt pārējos tehniskos resursus un pastāvīgi algot kvalificētus speciālistus salīdzinoši retos intervālos nepieciešamu darbu veikšanai.


Speciālie darbi var dažkārt radīt izaicinājumus pasūtītājiem, tādēļ LPUAA ir sagatavojusi informatīvo materiālu par speciālajiem darbiem, kurā apskatīti dažādi jautājumi - sākot no vajadzību noteikšanas un plānošanas līdz uzraudzībai. 


Materiāls ir pieejams šajā hipersaitē.

bottom of page