top of page

Eiropas īpašuma apsaimniekošanas līderu konference

05.11.2014

LPUAA pārstāvji Kristaps Drone un Jānis Ozoliņš piedalījās Eiropas apsaimniekošanas līderu konferencē, kura norisinājās 2014. gada 29.-30. oktobrī Londonā. Konferenci organizēja Nīderlandes apsaimniekošanas asociācija (Facility Management Nederland) un Eiropas Īpašuma apsaimniekošanas tīkls (EuroFM), sadarbībā ar Starptautisko īpašumu apsaimniekošanas asociāciju (IFMA). Konferencē piedalījās nozares asociāciju vadītāji no 21 Eiropas valsts, tostarp vairākām Austrumeiropas valstīm. Dalībnieku vidū bija arī Eiropas un globālās nozari pārstāvošās starptautiskās nevalstiskās organizācijas.

 

Konferencē nozares asociāciju vadītāji vienojās par kopēju situācijas raksturojumu nozarē, identificēja izaicinājumus un problēmas, kā arī izskatīja iespējamos risinājumus. Īpašumu apsaimniekošanas nozare Eiropā aug, taču dominē zemas pakalpojumu cenas un nelielas peļņas maržas. Īpašumu apsaimniekošanā ir vērojama globalizācija, lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem sniedzot pakalpojumus un iegūstot nozīmīgu tirgus daļu daudzās valstīs. Līdz ar to gan ir izplatīta negatīva prakse – tiek piedāvāti standartizēti risinājumi, kuri ne vienmēr ir derīgi klientam.

 

Saskaņā ar Eiropas standartā pieņemto definīciju, „īpašumu apsaimniekošana ir procesu integrācija organizācijā nolūkā uzturēt un attīstīt pakalpojumus, par kuriem panākta vienošanās un kuri atbalsta un uzlabo tās pamata darbību efektivitāti”. Īpašuma apsaimniekošanas jēdziens šādā izpratnē arī ekonomiski spēcīgākajās Rietumeiropas valstīs vēl pagaidām ir samērā jauns, tādēļ liels darbs tiek ieguldīts tā skaidrošanā. Viens no nozares pagaidām neīstenotajiem uzdevumiem ir nodrošināt tās pārstāvību Briselē un izveidot nacionālo asociāciju vajadzībām atbilstošu pārstāvības organizatorisko formu.

 

LPUAA pārstāvji konferencē nodibināja kontaktus, kā arī dalījās pieredzē ar Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Šveices un vairāku citu Eiropas valstu īpašuma apsaimniekošanas asociāciju vadītājiem. Prognozējams, ka aizsāktā sadarbība ar starptautiskajām organizācijām turpmāk pavērs plašākas iespējas LPUAA biedriem.

bottom of page