top of page

Darba inspekcija veic aktivitātes negodīgas konkurences samazināšanai

28.06.2010

Lai cīnītos ar nereģistrēto nodarbinātību telpu uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nozarē, Valsts darba inspekcija (VDI) un biedrība Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (turpmāk – Asociācija) norāda uz nepieciešamību ieviest nodarbināto apliecības.

 

„Līdzīgi kā būvniecības un mežistrādes nozarēs, telpu uzkopēju nodarbināto apliecību ieviešana palīdzētu cīnīties pret darbinieku nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma,” uzsver VDI direktors Arnis Luhse.

 

„Asociācija atbalsta apliecību ieviešanu, jo jau šobrīd daudzi nozares uzņēmumi ir ieviesuši darbinieku apliecības. Darbinieku apliecības ir objektīvi nepieciešams pakalpojuma elements, kas klientam nodrošina iespēju pārliecināties par īpašumā ielaižamās personas saistību ar apkalpojošo apsaimniekošanas uzņēmumu. Tādēļ apliecību ieviešana kā obligāta prasība neradīs nekādu papildu administratīvo slogu. Apsaimniekošanas biznesā strādājošajiem uzņēmējiem ir jāapzinās, ka negodīgas konkurences prakse nav ilgspējīgs risinājums un tai pakāpeniski tiek ieviesti būtiski šķēršļi,” norāda Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Garančs.

 

VDI sadarbības līguma ar Asociāciju ietvaros plāno organizēt dažādas tematiskās pārbaudes, tai skaitā, pievērst pastiprinātu uzmanību darba aizsardzības jautājumiem – darbam augstumā, darbam ar ķīmiskām vielām u.c. Tāpat arī plānots VDI informatīvajos semināros pievērst uzmanību drošiem telpu uzkopšanas paņēmieniem.

 

“Darba inspekcija, darbojoties kopā ar Asociāciju, var veikt pasākumus, lai sakārtotu darba tiesiskās attiecības nozarē un veicinātu drošus darba apstākļus uzkopšanas un apsaimniekošanas darbiniekiem,” norāda VDI direktors A. Luhse.

 

Atgādinām, ka šā gada martā VDI un Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija parakstīja sadarbības līgumu, kura viens no galvenajiem mērķiem ir negodīgas konkurences ietekmes samazināšana nozarē. Līgums paredz VDI un Asociācijas informācijas apmaiņu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmumos. Tāpat VDI apņemas sniegt konsultācijas par problēmjautājumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībās, ar kuriem sastopas nozares uzņēmumi.

 

Nolūkā sakārtot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus nozarēs, VDI šogad noslēgusi divus sadarbības līgumus – ar Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju un Latvijas Drošības biznesa asociāciju.

bottom of page