top of page

LPUAA piedalās EuroFM biedru sanāksmē Milānā

05.11.2015

2015. gada 29.-30. oktobrī Milānā, Itālijā, notikušajā EuroFM biedru sanāksmē LPUAA pārstāvēja asociācijas izpilddirektors Jānis Ozoliņš. LPUAA ir EuroFM (Eiropas apsaimniekošanas organizāciju tīkls) biedrs kopš 2015. gada oktobra. Jāatzīmē, ka gandrīz vienlaicīgi ar LPUAA lēmumu iestāties EuroFM pieņēma arī Francijas un Grieķijas nacionālās apsaimniekošanas asociācijas, kuru vadītāji atzīst, ka  saskata labas perspektīvas šajā sadarbības formā. Latvija šobrīd ir vienīgā EuroFM pārstāvētā Baltijas valsts.
 
Biedru tikšanās formātā tikai nelielu vietu ieņēma formāla rakstura organizācijas dalībnieku sanāksme. Darba programmu aizsāka četru respektablu pētījumu prezentācijas par apsaimniekošanas nozares perspektīvām laikposmā līdz 2040. gadam, kuras sniedza pārstāvji no Itālijas, Lielbritānijas un Šveices. Klātesošie vadošo starptautisko apsaimniekošanas uzņēmumu, izglītības iestāžu, pētniecības insitūtu un nacionālo asociāciju pārstāvji šos rezultātus diskusijā pārrunāja. Tādējādi bija vislabākās iespējas gūt ieskatus par apsaimniekošanas attīstības perspektīvām un no tām izrietošajām sekām pakalpojumu sniegšanā, izglītībā un pētniecībā. Perspektīvā apsaimniekošanas profesionālis būs atbildīgs nevis par konkrētu ēku, bet gan par noteikta skaita darbinieku produktivitāti un darbinieku mainības samazināšanu, turklāt būtisku daļu laika apkalpojamie darbinieki veiks pienākumus ārpus darbavietas, tostarp savā dzīvesvietā. Tas nav futūrisms, bet tendences, kuras vērojamas jau šobrīd. Saskatāt izaicinājumus? Iespējas?
 
EuroFM darbs ir organizēts četros virzienos: prakses tīkla grupa (nacionālo asociāciju vadītāji), korporatīvo biedru tīkla grupa (apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji), izglītības iestāžu tīkla grupa un pētniecības institūciju tīkla grupa. Liela daļa no pasākuma tika organizēta šajās grupās, kuru dalībniekiem ir kopīgas problēmas un intereses. Tomēr ļoti noderīgs jaunievedums bija problēmorientēta darba grupu sesija otrajā tikšanās dienā, kurā piedalījās visu virzienu pārstāvji. Noderīga tādēļ, ka izglītības, prakses un pētniecības pārstāvji var būt viens otram ļoti vajadzīgi. Piemēram, 300 vadošas universitātes apsaimniekošanas virziena studentiem nepieciešams izstrādāt projektu un vajadzīgs praktisks objekts. Vecākā kursa studenti, pielietojot modernus instrumentus un liekot lietā jaunības radošumu, ir gatavi bez maksas sniegt palīdzību. Savukārt jaukta tipa biroju ēkas apsaimniekotājam nepieciešamas idejas, kā padarīt īpašumu pievilcīgāku nomniekiem un uzlabot atdevi no tā.
 
EuroFM biedru tikšanās tiek organizētas 3 reizes gadā un tajās ir aicināti piedalīties arī LPUAA biedru augstākās vadības pārstāvji, kuriem ir interese attīstīt apsaimniekošanas pakalpojumus. Par dalību biedru sanāksmēs nav jāmaksā – jāsedz tikai ceļa un uzturēšanās izmaksas. Nākamā sanāksme notiks Štutgartē 2016. gada februārī. Mijiedarbība biedru sanāksmju laikā ar augsta līmeņa apsaimniekošanas profesionāļiem no atšķirīgām Eiropas valstīm garantē svarīgu ieskatu un arī personīgu kontaktu gūšanu sava biznesa attīstībai.

bottom of page